10-Z

Пусть это место уже никогда не будет служить по назначению.

И пусть здесь играет старый добрый джаз.

Hugo Marom
В 1946-1948 годах здесь располагался процветающий винный магазин фирмы Löwy & Šmíd, который коммунисты отобрали у владельцев уже через два дня после переворота.

В противоатомном убежище, предназначенном для защиты против оружия массового поражения, одновременно могло укрыться до 500 человек на срок до 3-х дней. Вплоть до 1993 года бомбоубежище находилось в ведомстве армии и сохраняло статус совершенно секретного объекта.

Kódové označení nejutajovanějšího brněnského krytu z doby komunismu (1959) pro politické představitele města a kraje. Vznikl v době nacismu jako úkryt Luftschutzu před americkým a sovětským bombardováním Brna. Zpřístupnění 10-Z připravuje obecně prospěšná společnost AMERFO. Hlavním smyslem projektu je učinit z původně vojenského prostoru místo setkávání a zpřístupnit ho veřejnosti.

Мы располагаемся по адресу

Husova ulice (naproti č.p. 12) Brno

КАК НАС НАЙТИ

Благодарим за сотрудничество