10-Z

May this place never serve its original purpose.

And may it remain vibrant with the sounds of good jazz.

Hugo Marom
In 1946 to 1948, it was home to a successful wholesale winery named Löwy and Šmíd, but the Communists confiscated from its owners just two days after their February putsch.

Inside this nuclear fallout shelter, resistant to weapons of mass destruction, a total of 500 people could be housed for three days. Under Czech army control until 1993, it had been classified top secret.

Kódové označení nejutajovanějšího brněnského krytu z doby komunismu (1959) pro politické představitele města a kraje. Vznikl v době nacismu jako úkryt Luftschutzu před americkým a sovětským bombardováním Brna. Zpřístupnění 10-Z připravuje obecně prospěšná společnost AMERFO. Hlavním smyslem projektu je učinit z původně vojenského prostoru místo setkávání a zpřístupnit ho veřejnosti.

Find us here

Husova ulice (street) (across from house no. 12) Brno

COME VISIT US!

Thank you for your cooperation.